Logistická činnosť

T-Trans Pribenik, s.r.o zabezečuje:

 • poradenstvo pri realizácii obchodu z-a do tretích krajín
 • export – import tovaru
 • všetky druhy prepráv tovaru
 • skladovanie tovaru v colnom sklade
 • komplexné colné konanie

Pri colnom konaní zabezpečujeme:

 • zastupovanie klienta na Colnom úrade
 • vystavovanie všetkých colných dokladov
 • vystavenie dokladu T1- zabezpečenie ručenia za T1
 • daňové zastupovanie firiem pri dovoze do EÚ
 • zabezpečenie „Certifikátu of Origin“, EUR 1
 • zastupovanie pred úradmi FYTO a Veterina
 • poradenstvo v colnej problematike